Ağrı Tedavisi

Ağrı Tedavisi

Bel Ameliyatı Sonrası Geçmeyen Ağrılar Tedavisi

Bel ameliyatları sonrası hastaların bir kısmında ağrı geçmeyebilir yada yeniden başlayabilir. Bu durumda tekrar ameliyat düşünülmüyorsa, ameliyat bölgesindeki yapışıklığın ve enflamasyonun azaltılması için kaudal epidural enjeksiyon ve adezyolizis işlemi uygulanmalıdır.

Detay

Epidural Steroid Enjeksiyonu

Epidural enjeksiyonlar boyun ve bel bölgesinde ortaya çıkan ve sinir kökü basısına neden olan omurga hastalıklarında etkin bir yöntemdir. Bel ve boyun fıtığı, bel kayması ve omurilikte kanal daralması durumlarında ağrıyı kontrol altına almak için en etkin yöntemlerden biridir. Buradaki amaç bası sonucu oluşan inflamasyon...

Detay

Bel/Boyun Eklem Ağrılarında Faset Bloğu ve RFT

Omurgayı oluşturan kemiklerin birbiri ile bağlantısını sağlayan faset ekleminin hasarı, veya kemikler arasındaki yumuşak disklerin dejenerasyonu sonucu ortaya çıkan boyun veya belde lokalize ağrıda faset eklem blokajı ve sonrasında radyofrekans termokoagülasyon (RFT)...

Detay

Diz Eklemi Geniküler Sinir Radyofrekans Tedavisi

İleri derecede kireçlenmeye bağlı diz ağrısı olan ve protez ameliyatı olamayan yada olmak istemeyen hastalarda, yada protez olmasına rağmen diz ağrısı devam eden hastalarda diz eklemine giden sinirlere radyofrekans uygulaması hızlı bir şekilde ağrının azalmasını...

Detay

Kanser Ağrısında Çölyak-Splanknik Blok-Nöroliz

Özellikle pankreas, mide, kolon gibi iç organ kanserlerinde ilaç tedavisine destek amacıyla çölyak/splanknik gibi sempatik blok uygulamaları 3-6 ay arasında etkinlik göstermektedir. Bu blokların mümkün olduğunca ağrının başladığı erken dönemde yapılması etkinliği...

Detay

Kanser Ağrısında Port Kateter Uygulaması

Günümüzde kanser ağrılarının büyük bölümü ilaç tedavileri ve blok uygulamaları ile yeterli şekilde sağaltılmaktadır. Ancak bu tedavilere rağmen ağrısı kontrol edilemeyen hastalara epidural/spinal kateter uygulamaları yapılmaktadır.

Detay

Kuyruk Sokumu Ağrısında Tedavi Metodları

Kuyruk sokumu ağrısı hastaları günlük hayatta çok fazla rahatsız eden durumlardan biridir. İlaç tedavisine yanıtsız durumlarda blok uygulanabilir. İşlem ameliyathanede, steril koşullarda ve görüntüleme altında uygulanır. Hastaya damar yolundan sedasyon için anestezik ve...

Detay

Omuz Ağrısında Supraskapuler RFT

Omuz ekleminde ağrısı olup hareket kısıtlılığı olan hastalarda omuz bölgesine giden sinire radyofrekans uygulaması hızlı bir şekilde ağrının azalmasını sağlamaktadır. İşlem ağrının başlamasından ilk 3 ay içinde uygulandığında çok daha etkili olmaktadır.

Detay

Trigeminal Nevraljide Gasser Gangliyon RFT

Tek taraflı şiddetli yüz ağrısı olan trigeminal nevraljinin en etkin tedavisi halen Gasser gangliyon radyofrekans uygulamasıdır. İlaç tedavilerine yanıt vermeyen ve MR.da sinire bası saptanmayan hastalarda hızlı etkili ve güvenilir bir bloktur.

Detay

Zona Sonrası Ağrı Tedavisi

Zona sonrası gelişen postherpetik nevraljide ilaç tedavileri genel olarak etkin olmaktadır. Ancak ilaç tedavisinin etkisiz olduğu ve ağrının 6 aydan uzun sürdüğü durumlarda etkilenen sinir köklerine radyofrekans (DRG-RF) uygulaması ve epidural steroid enjeksiyonu gibi bloklar...

Detay